Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.
"Înainte de a-ţi trimite crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoşi, a examinat-o cu raţiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreptatea Sa neajunsă, a încălzit-o în inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o în mâinile Sale pline de afecţiune, ca nu cumva să fie mai grea decât poţi duce. Şi după ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o şi ţi-a pus-o pe umeri. Deci o poţi duce. Ţine-o bine, şi urcă de pe Golgota spre Înviere!"

sâmbătă, 24 mai 2014

Cum este Dumnezeu înăuntrul omului?

Little church in the valley - country, hills, valley, church, walkway, small, flowers, steeple

Cum este Dumnezeu înăuntrul omului?
Ai întrebat pe cineva: „Unde e Dumnezeu?” Și ai primit răspunsul că Dumnezeu este înăuntru, în tine. Și te miri de acest cuvânt: „Cum asta?”
De pildă, așa cum este lumina în cameră sau focul în cuptor. Atunci când Îl vei fi simțit pe Dumnezeu în tine, vei simți și vei ști că El este în tine, însă nu vei putea explica ușor altora acest lucru - ci vei căuta chipuri și asemănări în natură, și le vei spune altora cum îți spun și eu acum: „Dumnezeu este în mine ca lumina în cameră, sau ca focul în cuptor, sau ca aerul în plămâni, sau ca viața în făptura vie, sau ca puterea și dragostea și gândul înăuntrul omului”. Firește, acestea sunt doar chipuri și asemănări, și toate acestea nu pot exprima ceea ce simte omul când Dumnezeu Se sălășuiește în el în plinirea Sa. Apostolul lui Dumnezeu, părintele nostru duhovnicesc Pavel, urează credincioșilor: să vă împliniți cu toată plinirea Dumnezeirii (Efeseni 3, 19).

Lilacs for Dianna - spring flowers, purple, lilacs, white, gift

Dumnezeu lucrează dinăuntru, din om, în două feluri: ajutând sau cârmuind. Ajutând lucrează Dumnezeu în omul de credință mijlocie ori slabă, care își amintește de Dumnezeu din când în când și doar în parte ține poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îl părăsește, fiindcă nici el nu-L părăsește cu totul pe Dumnezeu. Iar stăpânind lucrează Dumnezeu în omul de mare credință, ce a deschis larg porțile sufletului pentru Făcătorul său. Și stă scris: „cine va deschide ușa, voi intra la el” (Apocalipsa 3, 20). Un asemenea om nu se întemeiază deloc în sine, ci numai în Cel Preaînalt. El simte prezența și lucrarea Duhului Dumnezeiesc în sine și are mare dragoste față de Domnul său. Iar celui ce Îl iubește pe Dumnezeu Hristos i-a făgăduit că Dumnezeu Se va sălășui în el. Cine Mă iubește păzește cuvântul Meu, Și Tatăl Meu îl va iubi pe el, și vom veni la el, și sălaș în el vom face. Nu vei putea pricepe nicidecum lucrul acesta dacă uiți că Dumnezeu este duh, care poate intra pretutindeni și pătrunde toate, după a Sa putere și voire. El este sus deasupra tuturor făpturilor, asemenea soarelui, care este sus deasupra pământului, dar cu lumina sa poate intra în orice loc deschis. Precum spune apostolul: unul e Dumnezeu și Tatăl tuturor, Care e peste toți, și prin toți și întru noi toți (Efeseni 4, 6). Asta o scrie despre cei sfinți și credincioși.
Însă cînd cineva se leapădă de Dumnezeu și începe să gândească și să vorbească urât împotriva lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl părăsește. Ca atunci când cineva ar zidi ferestrele la cameră și ar opri lumina să mai intre. Neascultătorului împărat Saul, prorocul lui Dumnezeu, Samuel, i-a zis: ai lepădat cuvântul Domnului, și pentru aceasta Domnul te-a lepădat pe tine... Și duhul Domnului a plecat de la Saul.
Dar și atunci când Dumnezeu părăsește sufletul unui om îndărătnic, El multă vreme nu încetează să lucreze asupra lui din afară, așa cum lucrează asupra apei și a pietrei și a lemnului. Dar dacă omul rămâne îndărătnic și luptător împotriva lui Dumnezeu până la capăt, atunci Dumnezeu îngăduie duhului rău să intre în el. Precum stă scris despre Saul că a pățit când l-a părăsit duhul Domnului: și-l tulbura pe el duh rău de la Domnul. Sau precum stă scris, în culori și mai negre, despre Iuda vânzătorul: a intrat într-însul Satana. Astfel de oameni, care se ridică împotriva lui Dumnezeu, nu pot, firește, niciodată să-L simtă pe Dumnezeu în sine, nici să spună: „Dumnezeu este înăuntrul meu”.

~Syringa~ - nature, lilac, syringa, flowers

Iar cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și Îl doresc, și-L caută, și Îl roagă să vină, aceștia Îl simt pe Dumnezeu în sine, și ei pot spune: „Dumnezeu este înăuntrul meu prin Duhul Său cel Sfânt”. Ferice de aceste suflete luminate, fiindcă vor împărți veșnic întru împărăția lui Hristos - precum a făgăduit Domnul celor ce Îl iubesc, zicând: vă voi lua la Mine, ca unde sunt Eu, și voi să fiți. Hristos S-a născut!
Sfântul Nicolae Velimirovici

O duminica binecuvantata cu Lumina !

For my friend... MissAnne - flower, art, vase, purple, painting

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu